Прием в 5,6,7 клас

Прием в 5, 6 и 7. клас в Международно училище Златарски

Международното училище Златарски приема заявления за 5, 6 и 7. клас за септември 2018, след като училището получи акредитация от Cambridge Assessment International Education, за обучение по водещата международна програма за средно образование Cambridge Secondary за ученици на възраст 11-14 години.

Условия
– Успех от първи срок или завършен клас – над 4,50
– Полагане на приемен изпит
– Среща на кандидатите за ученици и техните родители с приемната комисия
– Одобрение на приемната комисия, съгласно приемните критерии (обща успеваемост, резултати от изпитите, събеседване и мотивация)

СРОКОВЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ 2018/2019
Регистрация за приемен изпитот 5 януари; вторник и четвъртък: 14:00 - 16:30ч.
Дни на отворените врати и подготовка за изпит31 януари (сряда): 16:00
28 февруари (сряда): 16:00
28 март (сряда): 16:00
Прием: I етапПриемен изпит: 10 март (събота), 9:00-11:30
Обявяване на резултатите: 15 март, 14:30
Срещи с приемната комисия: по индивидуален график
Записване: 16 – 30 март
Прием: II етапПриемен изпит: 14 април (събота), 9:00-11:30
Обявяване на резултатите: 18 април, 14:30
Срещи с приемната комисия: по индивидуален график
Записване: 19 – 30 април
Входно ниво по английски език14 юни, 15:00-16:30

Регистрация за изпит: вторник и четвъртък от 14:00ч. до 16:30ч.
Кандидатите се регистрират в училището с попълване на формуляр за явяване на приемен изпит с подпис на ученика и родителя, като представят копие от бележника на ученика – първа страница и страницата с оценките от първи срок. При регистрацията училището предоставя примерни изпитни материали.

Дни на отворените врати:
Дните на отворени врати са предвидени за кандидатите за ученици на Международно училище Златарски и техните родители. Ще бъдат разяснени особеностите на обучението в гимназията, предметите в Cambridge Secondary, IGCSE и IB Diploma Programme, извънкласните програми, подготовката за прием в световни университети, изискванията на училището към учениците и графикът на приемната процедура. Ученици и родители ще присъстват на кратки открити уроци, ще се запознаят с резултатите на наши ученици, ще имат възможност да поговорят с настоящи ученици и преподаватели по различни предмети.

Подготовка за приемен изпит:
Училището провежда подготовка за приемния изпит във формата на консултации. Консултациите са отворени за регистрираните кандидати. Участието в подготовката за приемния изпит става след предварително записване и е препоръчително за всички ученици.

Приемен изпит:
Приемният изпит е съобразен с материала, изучаван в училище и е с продължителност 1.5 астрономически часа. Изпитът съдържа следните компоненти:

– Тест езикова култура: 20 въпроса по български език и литература (30 мин.)
– Литература:                   съчинение   (30 мин.)
– Математика:                  20 задачи    (30 мин.)

Обявяване на резултатите:  
Статусът на кандидатите: одобрен, условно одобрен*, неодобрен се формира въз основа на състезателния бал и одобрението на приемната комисия. Състезателният бал се образува от:
– оценките по трите компонента на изпита
– общ успех (първи срок или завършен 7 клас)
– оценката по български език и литература (първи срок или годишна)
– оценката по математика (първи срок или годишна)
Резултатите могат да бъдат проверени онлайн

Срещи с приемната комисия: 
Училището провежда индивидуални срещи с кандидатите за ученици и техните родители. Целта е да се установи академичната насоченост и мотивацията на кандидата. Кандидатът за ученик на Международно училище Златарски приема и споделя ценностите, изразени в Мисията на училището; стреми се към постигане на високи академични резултати; проявява желание за активно участие в живота на училищната общност и се стреми да допринесе за нейното развитие като международно училище. Графикът на срещите предварително се съгласува с администрацията на училището.

Записване: 
Записването се извършва в съответните срокове в училището с:
– документ за завършен клас (бележник или удостоверение за завършен 7 клас)
– 4 бр. снимки (формат за документи)
– медицински картон
– платена първа вноска и сключен договор за обучение след запознаване с правилника на училището

Входно ниво по английски език за приетите ученици
Всички записани ученици в Международно училище Златарски полагат изпит по английски език (входно ниво). Той служи за успешното разпределяне на учениците по класове според езиковите им умения. От 1 септември училището организира за нуждаещите се ученици подготвителен курс по английски език.

За да се включите в процедурата по прием в Международно училище Златарски, попълнете регистрационната форма онлайн. При освобождаване на място в училището, ще бъдете уведомени.

Регистрация: Международно училище Златарски

    Информация за ученика

  • Родител/Настойник

 

Мерки за сигурност