Международни образователни стандарти и опитни преподаватели

В Международно училище Златарски учениците израстват в академична среда, която съчетава взискателните изисквания и стандарти на британските и международни образователни

Read more