Международни образователни стандарти и опитни преподаватели

В Международно училище Златарски учениците израстват в академична среда, която съчетава взискателните изисквания и стандарти на британските и международни образователни

Read more

Качествено образование в Международно училище Златарски

В Международно училище Златарски учениците се развиват, подкрепяни от нашите опитни преподаватели, най-високи академични стандарти и приятелска училищна общност.

Read more