Ден на Отворените Врати в Международно училище Златарски: 31 януари 2018

На 31 януари (сряда) от 16.00 часа ще се проведе Ден на отворените врати в Международна гимназия Златарски. Ще бъдат разяснени особеностите на обучението в гимназията, предметите в Cambridge SecondaryIGCSE и IB Diploma Programmeизвънкласните програми, подготовката за прием в световни университети, изискванията на училището към учениците и графика на приемната процедура. Ученици и родители ще присъстват на кратки открити уроци, ще се запознаят с резултатите на наши ученици, ще имат възможност да поговорят с настоящи ученици и преподаватели по различни предмети и да разгледат учебниците и учебните помагала, които ще използват в Гимназия Златарски. Регистрацията за дните на отворените врати се извършва онлайн.

31 януари от 14,30 часа ще проведем и подготовка с учениците за приемния изпит във формата на консултации. Участието в подготовката за приемния изпит става след предварително записване и е препоръчително за всички ученици.

Програма за Ден на отворените врати:
14:30 – 16:00   Подготовка за приемен изпит
16:00 – 16:30   Обиколка на Гимназия Златарски: посещение на открити уроци
16:30 – 17:30   Информационна среща за обучението в Международна гимназия Златарски и формата на приемния изпит

Приемният изпит в Международно училище Златарски ще се проведе на 10 март от 9.00 часа. Повече за Прием в Международна гимназия Златарски

Регистрация: Отворени Врати

    Информация за ученика

  • Родител/Настойник

 

Мерки за сигурност