Родителска среща 11.01.2018

Консултации с учители – 8, 9, 11 и 12 клас

Уважаеми родители,

С пожелания за здрава, успешна и спокойна 2018 г. Ви каним всички на консултация с учители на 11.01.2018 г. (четвъртък). Ще можете да се срещнете с всички учители по предмети. Консултациите ще се проведат по следния график:
8. и 9. клас – от 17:30 ч. до 19:00 ч.
11. и 12. клас – от 18:00 до 19:30 ч.

Всички учители ще Ви очакват в сградата Д-1, като на входа ще има разпечатани разпределения по стаи. При нужда ще получите съдействие от администратор или учител.

Информационна среща за 10. клас

Каним родителите и учениците от 10. клас в същия ден на информационна среща от 16:00 ч. На нея ще бъдете запознати с международните програми IGCSE и International Baccalaureate. Учители и ръководители ще обяснят особеностите на профилирането във втория етап на обучение в гимназията (11-12 клас), както и процедурата по записване за 11 кл. и избиране на профил за учебната програма на Международния бакалауреат (IB). Случаят ще бъде използван и за публично връчване сертификатите на отличниците от изпитната сесия на IGCSE от юни 2017 г. (сега наши единайсетокласници). След края на официалната част ще можете да се срещнете и да разговаряте с учителите по предмети на децата си. Информационната среща ще е от интерес и за родители на ученици от осми и девети клас.

С най-искрени благопожелания,

Ръководството на Международна гимназия „Проф. д-р Васил Златарски“