Грипна ваканция: 29 януари до 2 февруари

Денят на отворените врати ще се проведе според обявения график на 31 януари (сряда) от 16.00 часа в Международна гимназия Златарски.

В съгласие с Писмо Изх.№РУО1-2196/26.01.2018 г. на Началника на РУО София-град Ръководството на Международна гимназия „Проф. д-р В. Златарски“ отменя всички редовни учебни занятия за седмицата 29.01.2018 – 2.2.2018 г. поради грипна епидемия. Дните 5. и 6.2.2018 г. са редовна зимна ваканция за всички училища в Република България.

Очакваме всички ученици на Международна гимназия Златарски да се явят за редовни учебни занятия на 7.2.2018 г.

Вътрешният приемен изпит (Mock-IGCSE) за учениците от десети клас се премества от петък, 2.2.2018 г. за петък, 9.2.2018 г.

Учениците от 12 IB клас ще използват времето за работа по индивидуалните компоненти по предмети, дипломната работа и есето по теория на познанието. Учениците ще получат в понеделник по електронна поща индивидуален график за задължителни консултации с учители по предмети и компоненти. Настояваме всички ученици, включени в графика, да го спазват.