Грипна ваканция: 28 януари до 5 февруари

В изпълнение на решение от 25.01.2019 г. на Регионалната здравна инспекция – София град за обявяване на грипна епидемия и съпътстващите изисквания за преустяновяването на учебни занятия, Ръководството на Международна гимназия „Проф. д-р В. Златарски“ отменя всички редовни учебни занятия за периода 28.01.2019 – 5.2.2019 г. поради грипна епидемия.

Очакваме всички ученици на Международна гимназия Златарски да се явят за редовни учебни занятия на 6.2.2019 г.
Вътрешният приемен изпит (Mock-IGCSE) за учениците от десети клас се премества в петък, 8.2.2019 г.
Учениците от 12 IB клас ще използват времето за работа по индивидуалните компоненти по предмети, дипломната работа и есето по теория на познанието.