Ден на Отворените Врати (online) в Международно училище Златарски: 25 март 2021

Денят на отворените врати (online) на Международно училище Златарски ще се проведе на 25 март (четвъртък) от 16.00 часа. Ще бъдат разяснени особеностите на обучението в училището, предметите в международните програми: Cambridge Secondary, Cambridge Checkpoint, IGCSE и IB Diploma Programmeизвънкласните дейности, подготовката за прием в световни университети, изискванията на училището към учениците и графика на приемната процедура. Ученици и родители ще присъстват на кратки открити уроци, ще се запознаят с резултатите на наши ученици, ще имат възможност да поговорят с настоящи ученици и преподаватели по различни предмети и да разгледат учебниците и учебните помагала, които ще използват в Гимназия Златарски. Регистрацията за дните на отворените врати се извършва онлайн.

Посещението на Деня на отворените врати в Международно училище Златарски наистина ни помогна да разберем повече за гимназията. Синът ни се срещна с учителите и някои от настоящите ученици на гимназията. Бяхме впечатлени от високите академични стандарти и приветстващата училищна среда. Веднага разбрахме, че това е подходящото училище за детето ни “, родител

Регистрация: Отворени Врати

    Информация за ученика

  • Родител/Настойник

 

Мерки за сигурност