2020/2021School LifeАкадемични

На фокус: в класните стаи на 8-10 клас

8 клас: Английски език Осми клас в Международна гимназия Златарски е известен с разширеното изучаване на английски език по програмата на Кеймбридж Чекпойнт с разнообразие от теми като наука, история и други дисциплини. Един от най-добрите начини учениците да подобрят и практикуват говорим английски език е чрез публични изяви на различни теми. Презентациите на учениците съдържат предизвикателни езикови структури и всеки път допринасят с интересно и цветно съдържание.

9 клас: История Уроците по история в 9. клас са с фокус върху формата на изпита IGCSE History. Темите са съсредоточени върху изследване и оценка на исторически извори, отразяващи основни събития от съвременната история. Един от най-интересните исторически източници са карикатурите. Те често предават смисъл, който води до задълбочено изследване и осъзнаване на даден въпрос.

10 клас: Математика Учениците от 10. клас се явяват на два изпита по математика в края на учебната година – НВО и IGCSE. Материалът е предизвикателство, но приложението му в интерактивни занимания го правят много по-разбираем. По този начин дори и трудни теми, като преобразуване на функции, могат да станат леснодостъпни и забавни.