Училищни факти

343

Ученици

18

Средна големина на класовете

4

Изучавани езици

44

Най-висок IB резултат