Международна гимназия Златарски | Международно училище в София

– Международно училище Златарски е най-утвърденото INTERNATIONAL BACCALAUREATE (IB) училище в България, оторизирано като ПЪРВОТО IB WORLD УЧИЛИЩЕ в държавата през 2003г.
– Основано през 1995, училището обучава български и международни ученици: 5-12 клас
Cambridge Secondary (5-7 клас), Pre-IGCSE (8 клас), IGCSE (9 -10 клас), and IB (11-12 клас)
– Нашите ученици биват приети в престижни университети във Великобритания, Европа и САЩ

Училищни факти

300

Ученици

18

Средна големина на класовете

4

Изучавани езици

44

Най-висок IB резултат