Училищни факти

327

Ученици

18

Средна големина на класовете

4

Изучавани езици

44

Най-висок IB резултат