Opportunity, Excellence, Community

Международно училище Златарски е най-утвърденото International Baccalaureate (IB) училище в България, оторизирано като ПЪРВОТО IB WORLD SCHOOL в страната през 2003г. Основано през 1995г. като английска езикова гимназия, училището обучава български и международни ученици от 5-12 клас по програмите Cambridge Secondary (5-7 клас), Pre-IGCSE (8 клас), IGCSE (9 -10 клас) и IB Diploma Programme (11-12 клас). Учениците ни постигат отлични IGCSE и IB резултати и продължават образованието си в престижни университети в България, Европа, Великобритания и САЩ.

Cambridge Secondary, IGCSE, IB Diploma

Creativity, Activity, Service

Получих българска диплома с пълно отличие и IB диплома с 43 точки. Със сигурност много ми помогна подкрепата на моите учители. Програмата в Гимназия Златарски е много взискателна, изисква се постоянство. " Ива Мандева, Випуск 2014, University College London, UK, Специалност “Компютърен мениджмънт”

Нашите ученици

Резултати, Реализация, Университети