Защо Златарски

Какво прави Международна гимназия Златарски едно от най-добрите училища в България?

Защо вече над 20 години ученици от България и чужбина избират Гимназия Златарски?
• Международно училище
• Доказани резултати при кандидатстване в университети
• Високи изисквания към учениците
• Учители, които са ентусиазирани да работят с млади хора
• Дисциплина
• Конкурентна среда
• Внимание към всеки наш ученик
• Опит и високи резултати в преподаването на IB Diploma Programme
• Училище Златарски е гимназия. Ние концентрираме цялата си енергия в развитието на гимназиалното образование.  Прилагаме всичките си познания, преподавателски опит и административно управление в подготовката на учениците на Гимназия Златарски за успешно университетско образование в България и в чужбина.

Защо Гимназия Златарски е най-утвърденото училище на Международния Бакалауреат в България?
• Първата институция в България, член на International Baccalaureate Organisation (от 2003г)
• Опит в преподаването на International Baccalaureate предметите
• IB квалифицирани преподаватели
• Удачни предлагани предмети
• Високи изпитни резултати
• Отлични университетски предложения във водещи университети във Великобритания, Германия, Америка и тн.

За какви ученици е Училище Златарски?
• За мотивирани и амбициозни ученици от 5 до 12 клас, които търсят качествено образование носещо признание по света и в България.
• Ученици търсещи отлични академични резултати
• Активни участници в учебния процес, без отсъствия
• Участници в допълнителни изяви (олимпиади, конкурси, състезания)
• Участници в извънкласни дейности: спортове, изкуства
• Млади хора с желание за реализация в престижни университети и специалности

Акценти в Обучението на Международна Гимназия Златарски
от 8 до 10 клас
• Английски език и втори западен език
• Общообразователни предмети на английски език
• Информационни технологии
• Латински език, цивилизации и култура
• В края на 10 клас учениците избират профил: хуманитарен, математика, природни науки и икономика
• Покрива общообразователния минимум за средно образование и е подготовка за International Baccalaureate Diploma
11 и 12 клас
• Целенасоченa подготовка за университетско образование чрез IB Diploma и/или профилирано езиково обучение
• Дипломна работа и полагане на изпити по IB Diploma Programme
• Задълбочена подготовка за полагане на българска матура
• Срещи с представители на различни световни университети
• Кандидатстудентски консултации

Какво Ви дава образованието в Гимназия Златарски?
Международна Гимназия Златарски предлага образование, отговарящо на изискванията на съвременния свят. Методологията на International Baccalaureate е разработена от международни специалисти и програмата е доказала способността си да изгражда у учениците знания, умения и поглед към света, които им помагат да се справят с предизвикателствата на университетското образование. IB методологията е интегрирана в обучението на учениците от 8 до 12 клас. Учебната програма е свързана с разработването на множество проекти, които насърчават академични, социални, творчески и личностни изяви на учениците. Опитът, натрупан в успешното им реализиране, развива у учениците самочувствие и смелост за бъдещето им развитие.

Какви са преимуществата на обучението по Дипломната IB програма в Гимназия Златарски?
• Дипломата на International Baccalaureate е световно призната като престижна квалификация от университети по целия свят. Притежаването на такава диплома помага на IB дипломантите да бъдат приети в едни от най-престижните институции в света.

• Учениците на Гимназия Златарски имат възможност да получат две дипломи – Международната диплома на International Baccalaureate и българска диплома. Гимназия Златарски е единственото училище в България, което позволява на учениците си да получат двете дипломи едновременно.

Опитът ни в преподаването на предметите по Дипломната IB програма помага на учениците да се представят по-добре на изпитите и да постигнат по-добри резултати. Учениците на Гимназия Златарски се запознават с IB стандартите от първия си ден в училище.

Учебният процес в Гимназия Златарски
• Учебните занятия се провеждат от 8.00 до 15 часа
• Учениците в Гимназията са винаги ‘първа смяна’
• Всички родители получават академични справки по предмети относно оценките и дисциплината на учениците