IGCSE

БРИТАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ: IGCSE (INTERNATIONAL GENERAL CERTIFICATE FOR SECONDARY EDUCATION)

International General Certificate of Secondary Education (IGCSE) e 2-годишна академична програма за средно образование (9 и 10 клас), в която се обучават ученици на 14 – 16-годишна възраст във Великобритания, както и в множество международни училища по цял свят. Гимназия Златарски обучава по програмите IGCSE и е изпитен център за полагане на британските изпити в България.

Успешно положени IGCSE изпити по отделни предмети често са условие за прием в програмите INTERNATIONAL BACCALAUREATE и A-LEVEL, които от своя страна са своеобразен мост между средното образование и приема в най-престижните британски университети.

Изпитите IGCSE се полагат по отделни предмети, които учениците избират в 9-ти клас (13-14 г.). Тяхното изучаване започва от началото на 9-ти клас, а финалните изпити за получаване на квалификацията се провеждат в края на 10-ти клас (15-16 г.). Резултатите излизат в последната седмица на м. август. Най-често полаганите IGCSE изпити са по следните предмети: английски език, математика и естествени науки. Много добре се приемат и успешно положени IGCSE изпити по английска литература, чужд език, и информационни технологии.

ОЦЕНЯВАНЕ
Oценките варират от А* до G (в низходящ ред). За включване в програмата A-Level или International Baccalaureate най-често се изисква оценка A*, A, B или най-малко C. Обикновено общата оценка по съответния IGCSE предмет се образува на първо място от изпити: текущи (през годината) и финални (в края на учебната година) и на второ място – от курсови работи. Курсовите работи участват с различен процент във формирането на крайната оценка (5-100%).

Свалете тази брошура
за признаване и прием на квалификациите на Кеймбридж (CIE).

CIE Recognition Brochure