Международна гимназия Златарски

Международно средно образование в Гимназия Златарски
Международна гимназия “Проф. д-р Васил Златарски’ е основана през 1995г. като английска езикова гимназия, а през 2003г. става първото училище на International Baccalaureate (IB) в България. През 2010г. Гимназия Златарски става първото българско училище, което получава оторизация да обучава по британските програми  IGCSE и A Levels. Училището е единствено по рода си в България, защото интегрира българската образователна система с международната програма на International Baccalaureate и британската система за гимназиално образование – Cambridge Lower Secondary, IGCSE и A Levels. Учебният план на гимназията е одобрен от МОН, International Baccalaureate Organisation (IBO) и Cambridge International Examinations (CIE). Завършилите получават две дипломи: българска за средно образование и международна – IB или A Levels.

Все повече ученици на възраст 14-18 години и техните родители се насочват към Международна гимназия “Проф. д-р Васил Златарски” заради отличната академична репутация, мотивиращата и балансирана училищна среда, професионализма на преподавателите, международните образователни програми Pre-IGCSE (8 клас), IGCSE (9 и 10 клас), International Baccalaureate/A Levels (11 и 12 клас), множеството извънкласни дейности  и най-вече заради възможностите, които се отварят при кандидатстване в топ университети в света.

Гимназия Златарски се утвърди като сериозно международно училище, което е признание за цялата училищна общност от преподаватели, ученици и родители. Днес в гимназията се обучават около 300 ученици от 8 до 12 клас. 90% от нашите ученици са от български произход, а 10% идват от училища от Великобритания, Грузия, Унгария, Индия, Израел, Холандия, Русия, Сърбия, Словения, Турция и САЩ. Благодарение на международните образователни програми, учениците ни постигат високи резултати, с които биват приети в най-престижните университети в България и чужбина.

Какви са изискванията на най-престижните университети във Великобритания?
Най-желаните университетски специалности в последните няколко години са икономика и финанси, право, архитектура, интериорен дизайн, медицина и компютърни науки. За да бъдат успешни при кандидатстването си в най-престижните британски университети като Oxford, Cambridge, LSE, King’s College, UCL, Imperial College, Warwick, York, St Andrews, много често от учениците се изисква да са завършили отлично International Baccalaureate или A levels (16-18 години), с доказани резултати на IGCSE (14-16 години). Например в London School of Economics около 96% от студентите в бакалавърските програми са завършили или International Baccalaureate или A levels, с отлични резултати т.е. над 38 точки в IB дипломата или оценки A, A, A в A levels. За постигането на високи резултати, разбира се, е нужна солидна подготовка в училище. Гимназия Златарски в София обучава учениците си точно по тези международни програми и така те получават същата подготовка както връстниците си от Великобритания.

Началото на International Baccalaureate в България
Идеята на Гимназия Златарски за въвеждането на International Baccalaureate (IB) в България се зарaжда през 2000г. Представители на Международния Бакалауреат от Женева посещават училището за пръв път през 2002г., а през 2003г Гимназия Златарски покрива всички изисквания и получава оторизация като първото международно училище в страната, където се преподава програмата International Baccalaureate.

Успешно интегриране на IB в българско училище
Работата по интегриране на международната програма в курса на обучение на английска езикова гимназия продължава няколко години. Училището получава подкрепа и одобрение от Министерството на образованието. Благодарение на сътрудничеството с международни училища от Норвегия, Великобритания, Франция, Италия и Гърция, гимназията започва преподаването и администрирането на програмата International Baccalaureate. Вече десет години училището обучава ученици по International Baccalaureate. Изпратени са над 40 учители на обучения в чужбина и над 180 ученици са получили успешно своите международни IB дипломи. Учителите биват сертифицирани в чужбина, лабораториите отговарят на строги изисквания, както и учебниците и учебните материали се поръчват от Великобритания. Към момента Гимназия Златарски е най-утвърденото, с най-висока резултатност училище на Международния Бакалауреат в България.

Въвеждане на британските програми IGCSE и A Levels в България
Във Великобритания много по-сериозно се гледа на ученици, които освен отлични резултати в IB или А Levels (11 и 12 клас), са се обучавали и по програмите IGCSE (9 и 10 клас) и Pre-IGCSE (8 клас). Гимназия Златарски установява контакти с Кеймбридж и започва работа за интегрирането на британските IGCSE и A Levels в България. Така през януари 2010г Златарски става и първото българско училище, в което се преподават британските програми IGCSE и A Levels.

Как се кандидатства в топ университет във Великобритания
Много важна роля играе мотивационното писмо на ученика и най-вече препоръката от училището. За сериозните университети във Великобритания се кандидатства чрез системата UCAS. Училищата във Великобритания имат училищни акаунти и по този начин в допълнение към ученическата кандидатура, училището изпраща своите препоръки. През 2008г. Гимназия Златарски е оторизирана от UCAS и получава училищен акаунт. По този начин училището е в британската училищна система и ученическите кандидатури се допълват от препоръка на учител и директора на училището. Това помага на учениците, особено когато в добрите университети има значение от кое училище идва ученикът. Училището провежда и приемните изпити за Оксфорд и Кеймбридж в България. От 2011 година гимназията започва специализирана подготовка за желаещите да изучават медицина, фармация и биотехнологии в Обединеното кралство.

Резултатите на учениците в Гимназия Златарски в сравнение с техните връстници по света
Опитът, който Гимназия Златарски има вече над 20 години като първото международно училище в България, допринася за високите резултати на учениците, съизмерими с тези от Великобритания. Например, ученици на Гимназия Златарски с резултати 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 точки в IB дипломите си в момента следват в Princeton, Oxford, LSE, King’s College, University College London, Warwick, Durham, Bath и тн. Разбира се, за да се стигне до такова високо ниво, e нужно много време, енергия и усърдна работа от страна на администрация, преподаватели и ученици. Гордост е за училището, че е възможно учениците в България да се обучават по международните програми IB, A Levels и IGCSE, и да постигат отлични резултати, което води до успешен прием в престижните британски университети.

Какво прави Гимназия Златарски едно от най-добрите училища в България:
– Международно училище
– Доказани резултати при кандидатстване в университети
– Високи изисквания към учениците
– Учители, които са ентусиазирани да работят с млади хора
– Дисциплина
– Внимание към всеки наш ученик
– Опит и високи резултати в преподаването на IB Diploma Programme
– Опит и високи резултати в преподаването на IGCSE и A Levels