Прием след 7. клас

Прием в 8. клас в Международно училище Златарски

Международно училище Златарски приема заявления за 8. клас за септември 2023. Училището е оторизирано от Cambridge Assessment International Education и International Baccalaureate Organisation за обучение по водещите международни програми Cambridge Secondary Checkpoint за ученици на възраст 13-14 години, Cambridge IGCSE за ученици на възраст 15-16 години и IB Diploma за ученици на възраст 17-18 години.

Условия за прием след 7. клас в Международна гимназия “Проф. д-р Васил Златарски”
– Успех от първи срок или завършен 7. клас – над 4,50
– Полагане на приемен изпит
– Среща на кандидатите за ученици и техните родители с приемната комисия
– Одобрение на приемната комисия, съгласно приемните критерии (обща успеваемост, резултати от изпитите, събеседване и мотивация)

СРОКОВЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ 2023/2024
Регистрация за приемен изпитРегистрацията е онлайн
Дни на отворените врати26 януари (четвъртък): 16:00
23 февруари (четвъртък): 16:00
23 март (четвъртък): 16:00
Подготовка за приемен изпит (консултации)26 януари (четвъртък) от 14:30
23 февруари (четвъртък) от 14:30
23 март (четвъртък) от 14:30
Прием: Записване: до 30 април
Списък на чакащитеПри освободени места
Прием на международни ученициПо индивидуален график
Входно ниво по английски език за приети в 8. клас ученици8 юни (четвъртък), 15:00-16:30

Регистрация за изпит: онлайн
Кандидатите се регистрират в училището с попълване на формуляр за явяване на приемен изпит с подпис на ученика и родителя, като представят копие от бележника на ученика – първа страница и страницата с оценките от първи срок. При регистрацията училището предоставя примерни изпитни материали. Всички кандидати заплащат 180€ – такса регистрация.

Дни на отворените врати:
Дните на отворени врати са предвидени за кандидатите за ученици на Международна гимназия Златарски и техните родители. Ще бъдат разяснени особеностите на обучението в гимназията, предметите в IGCSE и IB Diploma Programme, извънкласните програми, подготовката за прием в световни университети, изискванията на училището към учениците и графикът на приемната процедура. Ученици и родители ще присъстват на кратки открити уроци, ще се запознаят с резултатите на наши ученици, ще имат възможност да поговорят с настоящи ученици и преподаватели по различни предмети.

Подготовка за приемен изпит:
Училището провежда подготовка за приемния изпит във формата на консултации. Консултациите са отворени за регистрираните кандидати. Участието в подготовката за приемния изпит става след предварително записване и е препоръчително за всички ученици.

Приемен изпит:
Приемният изпит е съобразен с материала, изучаван в 7. клас, и е с продължителност 2 астрономически часа. Изпитът съдържа следните компоненти:

– Тест езикова култура: въпроси по български език и литература (20 мин.)
– Литература:                   съчинение   (50 мин.)
– Математика:                  задачи върху материала от 7. клас             (50 мин.)

Обявяване на резултатите:  
Статусът на кандидатите: одобрен, условно одобрен*, неодобрен се формира въз основа на състезателния бал и одобрението на приемната комисия. Състезателният бал се образува от:
– оценките по трите компонента на изпита
– общ успех (първи срок или завършен 7 клас)
– оценката по български език и литература (първи срок или годишна)
– оценката по математика (първи срок или годишна)
Резултатите могат да бъдат проверени онлайн

Срещи с приемната комисия: 
Училището провежда индивидуални срещи с кандидатите за ученици и техните родители. Целта е да се установи академичната насоченост и мотивацията на кандидата. Кандидатът за ученик на Международна гимназия Златарски приема и споделя ценностите, изразени в Мисията на училището; стреми се към постигане на високи академични резултати; проявява желание за активно участие в живота на училищната общност и се стреми да допринесе за нейното развитие като международно училище. Графикът на срещите предварително се съгласува с администрацията на училището.

Записване: 
Записването се извършва в съответните срокове в училището с:
– документ за завършен клас (бележник или удостоверение за завършен 7 клас)
– 4 бр. снимки (формат за документи)
– медицински картон
– платена първа вноска и сключен договор за обучение след запознаване с правилника на училището

Входно ниво по английски език за приетите ученици: 8 юни 2023, от 15:00 до 16:30ч
Всички записани в 8. клас ученици на Международна гимназия Златарски полагат изпит по английски език (входно ниво). Той служи за успешното разпределяне на учениците по класове според езиковите им умения. От 1 септември училището организира за нуждаещите се ученици подготвителен курс по английски език.

За да се включите в процедурата по прием в Международна гимназия “Проф. д-р Васил Златарски”, попълнете регистрационната форма онлайн. При освобождаване на място в училището, ще бъдете уведомени.

Регистрация: Международно училище Златарски

    Информация за ученика

  • Родител/Настойник

 

Мерки за сигурност