Прием след 7. клас

Прием в 8. клас в Международно училище Златарски

Международно училище Златарски приема заявления за 8. клас за септември 2024. Училището е оторизирано от МОН, от Cambridge Assessment International Education и International Baccalaureate Organisation за обучение по водещите международни програми Cambridge Secondary Checkpoint за ученици на възраст 13-14 години, Cambridge IGCSE за ученици на възраст 15-16 години и IB Diploma за ученици на възраст 17-18 години.

Условия за прием след 7. клас в Международна гимназия “Проф. д-р Васил Златарски”
– Успех от първи срок или завършен 7. клас – над 4,50
– Полагане на приемен изпит
– Среща на кандидатите за ученици и техните родители с приемната комисия
– Одобрение на приемната комисия, съгласно приемните критерии (обща успеваемост, резултатност от изпитите, съобразяване с правилника на училището, дисциплина и мотивация)

СРОКОВЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ 2024/2025
Регистрация за приемен изпитРегистрацията е онлайн
Дни на отворените врати25 януари (четвъртък): 15:00 - 17:00
29 февруари (четвъртък): 15:00 - 17:00
28 март (четвъртък): 15:00 - 17:00
Прием: изпитна датаПриемен изпит: 30 март (събота), 10:00-12:00
Обявяване на резултатите: до 15 април, 14:00
Срещи с приемната комисия: по индивидуален график
Прием: 15 - 30 април
Прием: изпитна датаПриемен изпит: 25 април (четвъртък), 14:30-16:30
Обявяване на резултатите: до 10 май, 14:00
Срещи с приемната комисия: по индивидуален график
Прием: 10 - 22 май
Списък на чакащитеЗаявления се приемат до 15 юли: кандидатите ще бъдат поканени при освободени места
Прием на международни ученициПо индивидуален график
Входно ниво по английски език за приети в 8. клас ученици6 юни (четвъртък), 15:00-16:30

Регистрация за изпит: онлайн
Кандидатите се регистрират в училището с попълване на формуляр за явяване на приемен изпит с подпис на ученика и родителя, като представят копие от бележника на ученика – първа страница и страницата с оценките от първи срок. Всички кандидати заплащат 180€ – такса регистрация.

Дни на отворените врати:
Дните на отворени врати са предвидени за кандидатите за ученици на Международна гимназия Златарски и техните родители. Ще бъдат разяснени особеностите на обучението в гимназията, предметите в IGCSE и IB Diploma Programme, извънкласните програми, подготовката за прием в световни университети, изискванията на училището към учениците и графикът на приемната процедура. Ученици и родители ще присъстват на кратки открити уроци, ще се запознаят с резултатите на наши ученици, ще имат възможност да поговорят с настоящи ученици и преподаватели по различни предмети.

Подготовка за приемен изпит:
При регистрацията училището предоставя примерни изпитни материали. Училището дава достъп до материали за подготовка за приемния изпит онлайн като материалите са достъпни за регистрираните кандидати в електронната платформа ZIS. Участието в подготовката за приемния изпит е препоръчително за всички ученици.

Приемен изпит:
Приемният изпит е съобразен с материала, изучаван в 7. клас, и е с продължителност 2 астрономически часа. Изпитът съдържа следните компоненти:

– Тест езикова култура: въпроси по български език и литература (20 мин.)
– Литература:                   съчинение   (50 мин.)
– Математика:                  задачи върху материала от 7. клас             (50 мин.)

Обявяване на резултатите:  
Статусът на кандидатите: одобрен, условно одобрен*, неодобрен се формира въз основа на състезателния бал и одобрението на приемната комисия. Състезателният бал се образува от:
– оценките по трите компонента на изпита
– общ успех (първи срок или завършен 7 клас)
– оценката по български език и литература (първи срок или годишна)
– оценката по математика (първи срок или годишна)
Резултатите могат да бъдат проверени онлайн

Срещи с приемната комисия: 
Училището провежда индивидуални срещи с кандидатите за ученици и техните родители. Целта е да се установи академичната насоченост и мотивацията на кандидата. Кандидатът за ученик на Международна гимназия Златарски приема и споделя ценностите, изразени в Мисията на училището; стреми се към постигане на високи академични резултати; проявява желание за активно участие в живота на училищната общност и се стреми да допринесе за нейното развитие като международно училище. Графикът на срещите предварително се съгласува с администрацията на училището.

Входно ниво по английски език за приетите ученици:
Всички записани в 8. клас ученици на Международна гимназия Златарски полагат изпит по английски език (входно ниво). Той служи за успешното разпределяне на учениците по класове според езиковите им умения. От 1 септември училището организира за нуждаещите се ученици подготвителен курс по английски език.

Записване: 

Записването се извършва със заповед на директора при наличието на:

– покана за прием от приемната комисия;
– документ за завършен клас (бележник или удостоверение за завършен клас) и резултати от външно оценяване
– 4 бр. снимки (формат за документи);
– медицински картон;

– копие на акт за раждане;
– платена първа вноска и сключен Договор за обучение между Училището и Родителя след запознаване с правилника на училището.

NB: 

– Броят на одобрените кандидати на всеки етап на класиране се определя в зависимост от постигнатите резултати.
– Кандидатите със статут „условно одобрен“ могат да се явят на II етап за повишаване на резултата.

– Броят на записаните ученици зависи от възможностите на физическата среда на училището за съответната учебна година.

– Предимство при записването имат братя и сестри на настоящи и бивши ученици на ЧОУ „Проф. д-р В. Златарски“ и ЧЕГ „Проф. д-р В. Златарски“ както и деца на възпитаници на ЧЕГ „Проф. д-р В. Златарски“.
– Препоръчително е стриктното спазване на приемната процедура. Незаетите места се предлагат на други кандидати.

Правилник за прием на ученици в Частна езикова гимназия “Проф. д-р Васил Златарски”

За да се включите в процедурата по прием в Международна гимназия “Проф. д-р Васил Златарски”, попълнете регистрационната форма онлайн. При освобождаване на място в училището, ще бъдете уведомени.

Регистрация: Международно училище Златарски

    Информация за ученика

  • Родител/Настойник

 

Мерки за сигурност