Международни ученици

Международно училище Златарски всяка година приема международни ученици. До момента училищната общност е съставена от ученици от България и международни ученици от Австралия, Чехия, Китай, Сирия, Унгария, Индия, Израел, Корея, Русия, Сърбия и Черна Гора, Словения, Турция и Великобритания.

Формуляри от ученици от международни училища или други училища в чужбина се разглеждат индивидуално. Заинтересованите кандидати и техните родители трябва да се свържат предварително с училището, за да са сигурни, че покриват изискванията и условията за прием в Международна гимназия Златарски.

Условия за прием
– Високи академични резултати, потвърдени от документи и академични справки от предишното училище, посещавано от ученика
– Добро владеене на английски език

Приемен изпит
Кандидатите обикновено държат тест по английски език и математика в Международна гимназия Златарски преди да бъдат приети, за да може училището да определи специфичните им академични нужди. Учениците, които кандидатстват за обучение по International Baccalaureate програмата, полагат входния изпит на училището.

Прехвърляне от IB училище от чужбина
Ученици, които учат в друго IB училище и кандидатстват за прием  в Международна гимназия Златарски, ползват предимство при кандидатстване.