Интерактивни технологии

Технологии в класната стая на Гимназия Златарски: Всички класни стаи на Международна гимназия Златарски разполагат с интерактивни бели дъски StarBoard. Интегрирани в системата на обучение, новите технологии спомагат за по-голяма гъвкавост на учебния процес и ангажирането на учениците с интерактивни уроци.

Учениците от 8, 9, 10, 11 и 12 клас вече използват дигитални уроци IGCSE Science и IB Science в часовете по биология, физика, химия и математика. Софтуерът е специално разработен във Великобритания и е съобразен със съдържанието на IGCSE и International Baccalaureate учебниците. Чрез анимации, виртуални експерименти и образователни игри интерактивните уроци правят по-интересни часовете по природни науки и математика.

Софтуерът улеснява споделянето на уроци и свързването с ученици и учители по целия свят. Към интерактивните дъски са монтирани късофокусни и ултра-късофокусни проектори с висока разделителна способност. Класните стаи са оборудвани и с високоскоростен интернет. Това позволява учители и ученици да използват многобройни образователни ресурси без да прекъсват работата си в час.

Новите графични калкулатори Texas Instruments NSpire навлизат в обучението по математика. Те са задължителни за учениците от 11 и 12 клас по програмата International Baccalaureate в Гимназия Златарски. Графичният калкулатор е снабден с пълноцветен дисплей и има възможност за безжичен пренос на данни по технологията Wi-Fi. Устройството поддържа 3D графика и позволява на потребителите да създават предмети, които може да се разглеждат от различни страни. От учебната 2013/2014 година работа с графичните калкулатори започват и учениците в 9 и 10 клас, като част от обучението по програмата IGCSE. Учителите по математика прeминават обучение за работа с графичен калкулатор, тъй като той е задължителен за международните изпити по математика в края на 12 клас.

Лабораторията по физика, биология и химия е оборудвана с Vernier Lab Quest даталогери и отговаря на международните образователни изисквания за лабораторна работа. Системите на Vernier Lab са напълно съвместими с графичните калкулатори Texas Instruments NSpire и интерактивните дъски StarBoardинсталирани във всяка класна стая на Гимназия Златарски. Свързването на даталогера с графичните калкулатори и интерактивните дъски улеснява събирането на данни в реално време, обработването и графичното им изобразяване. Интегрирането на графичните калкулатори в часовете по математика и природни науки е част от проекта Интерактивни технологии във всяка класна стая на Гимназия Златарски.

Високотехнологичен мултимедиен проектор в комбинация с 5×4м дистанционно спускаем екран дават възможност за презентации пред голяма аудитория в училищния салон. Професионалното озвучаване и безжичните микрофони към тях позволяват прожекции на филми, концерти и конферентни връзки с училища от цял свят.

Софтуер и онлайн обучението в Гимназия Златарски: През новата учебна година ще стартира и системата за онлайн обучение на Гимназия Златарски, ZIS, базирана на Moodle. Тя позволява съхранението и реорганизирането на всички уроци, изображения и видео филми, използвани в класната стая. Все повече учители използват блогове, wiki и Moodle форуми в часовете си. Учителите ще могат директно да качват уроците и презентациите си в онлайн платформата на училището. Това дава възможност на учениците да повторят наученото в клас от своите домове и така да затвърдят знанията си и да се подготвят по-добре за класни изпитвания, матури и международни изпити.

Онлайн библиотеката EbscoHost  улеснява учениците при писането на задания и дипломни работи, като им позволява достъп до най-модерните бази данни: журнали, статии, електронни учебници и списания. Учениците могат да използват училищните компютри, своите собствени лаптопи или таблети.

Дигиталните учебни материали започват широко да се разпространяват във всички етапи на образованието. Онлайн обучението помага на преподавателите да следят развитието на всеки ученик, неговите силни и слаби страни и да определят на кои части от материала да наблягат. Гимназия Златарски се присъедини към групата на международните училища, за които освен високи академични резултати, основен приоритет са и най-новите технологии за обучение в класната стая и онлайн.