Дни на отворените врати

Качествено международно образование за ученици от 5. до 12. клас

Дни на отворените врати в Международна гимназия Златарски: 
26 януари (четвъртък) от 16:00
23 февруари (четвъртък) от 16:00
23 март (четвъртък) от 16:00

Дни на отворените врати за кандидатите и техните родители: 
Дните на отворени врати са предвидени за кандидатите за ученици на Международна гимназия Златарски и техните родители. Ще бъдат разяснени особеностите на обучението в гимназията, предметите в IGCSE и IB Diploma Programmeизвънкласните програми, подготовката за прием в световни университети, изискванията на училището към учениците и графикът на приемната процедура. Ученици и родители ще присъстват на кратки открити уроци, ще се запознаят с резултатите на наши ученици, ще имат възможност да поговорят с настоящи ученици и преподаватели по различни предмети и да разгледат учебниците и учебните помагала, които ще използват в Гимназия Златарски. Регистрацията за дните на отворените врати се извършва онлайн. 

Програма за Дни на отворените врати
16:00 – 16:30   Обиколка и посещение на открити уроци в Международна гимназия Златарски. Обиколката започва от фоайето на Сграда Д1.
16:30 – 18:00   Информационна среща за обучението в Международна гимназия Златарски и формата на приемния изпит – Сграда Д1, ет. 1, салон.

Регистрация: Отворени Врати

    Информация за ученика

  • Родител/Настойник

 

Мерки за сигурност

Към Прием в Международна гимназия Златарски