A Levels

БРИТАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ В ГИМНАЗИЯ ЗЛАТАРСКИ: A-LEVEL (11 и 12 клас)

 

A-LEVEL, съкратено от Advanced level, e академична програма за ученици на възраст 16-18 години, която се изучава в последните 2 години ( т. нар. Sixth Form) от образованието в средно училище или колеж във Великобритания. Гимназия Златарски обучава по програмите A-LEVEL и е изпитен център за полагане на британските изпити в България. В края на двугодишното обучение (11 и 12 клас) се полагат изпити, резултатите от които са валидни за кандидатстване за бакалавърска програма в университет. Броят на изпитите, на които могат да се явяват учениците, обучаващи се по програма A-levels, варира. Обикновено се изучават 4 предмета на AS ниво, а след това намаляват на 3 предмета на A2 ниво, но може да се продължи и с 4-те предмета.

Оценките варират от А до Е (в низходящ ред) и могат да се изразяват в точки. Така всеки A2 предмет носи максимум 600 точки, а всеки AS-level – 300. Отделно, всяка от оценките на ниво АS и А2 се изразява с определен брой точки. За да е валидна оценката на ученика, той трябва да положи по даден предмет изпити на AS и на A2 ниво. За приключването на даден модул се изисква полагане на изпит и курсова работа.

A-LEVEL И ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ
Успешното полагане на изпитите A-level е условие за прием в най-престижните британски университети. Тъй като резултатите от изпитите излизат в средата на август, доста след крайния срок за подаване на документите (15 януари), кандидат-студентите посочват прогнозни резултати. Прогнозите се дават от преподавателите в програмата A-level. Така офертите от университетите, които се получават най-късно до края на март, са ,,под условие”, т. е. университетите поставят изискване, какъв резултат очакват по съответния предмет (A, B, C или D). Кандидатстудентът е приет, ако отговори на условията, поставени от съответния университет.

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОГРАМИТЕ A-LEVEL В ГИМНАЗИЯ ЗЛАТАРСКИ?
Обадете се на тел. 974 3666, за да получите подробна информация за британските програми в Гимназия Златарски.