International Baccalaureate

INTERNATIONAL BACCALAUREATE (IB) DIPLOMA PROGRAMME

Международна гимназия Златарски е първото, най-утвърденото и най-голямото училище на International Baccalaureate в България. Гимназията е и училището с най-голям опит и най-високи резултати в България на Международния Бакалауреат. От 2003г. в Гимназията се преподава по Дипломната програма на Международния Бакалауреат (IB Diploma Programme) и досега повече от 500 ученици успешно са получили своите международни дипломи и сертификати в Гимназия Златарски. Това позволява на завършилите училището да се реализират успешно в някои от най-престижните световни университети. През 2009г. Гимназия Златарски разшири обучението по International Baccalaureate Diploma Programme и така дава възможност на повече мотивирани ученици от международни училища или други училища в България да се обучават в престижната програма (11 и 12 клас). Повече за IB програмата тук

2003

Първото IB училище в България от

44

Най-висок IB резултат

270

Проведени IB изпити

500

Успешни IB ученици

Какви са преимуществата на обучението по International Baccalaureate програмата в Гимназия Златарски?
Дипломата на International Baccalaureate е световнопризната като престижна квалификация от университети по целия свят. Притежаването на такава диплома помага на IB дипломантите да бъдат приети в едни от най-престижните институции в света.
Учениците на Гимназия Златарски имат възможност да получат две дипломи – Международната диплома на International Baccalaureate и българска диплома. Гимназия Златарски е единственото училище в България, което позволява на учениците си да получат двете дипломи едновременно.
Опитът ни в преподаването на предметите по Дипломната IB програма помага на учениците да се представят по-добре на изпитите и да постигнат по-добри резултати. Учениците на Гимназия Златарски се запознават с IB стандартите от първия си ден в училище.
Училище Златарски е гимназия. Ние концентрираме цялата си енергия в развитието на гимназиалното образование. Ние прилагаме всичките си познания, преподавателски опит и административно управление в подготовката на учениците на Гимназия Златарски за успешно университетско образование в България и в чужбина.

Какво представлява Дипломната програма на IBO?
Дипломната програма на IBO обединява най-добрите страни на няколко образователни системи и осигурява стандартизирани изисквания и международно признание на дипломите. Учебният процес се ръководи, администрира и оценява от IBO. Преподавателите по Дипломната програма получават задължителна квалификация и се сертифицират от IBO. Оторизираните училища са включени в информационната електронна мрежа на световната верига училища. С високите си критерии Програмата вече е доказала своите резултати. Обучението се води на английски език.

International Baccalaureate Оrganisation е международна образователна организация, със седалище в Швейцария, създадена през 1968 г. Дипломната програма на IBO е съобразена с предизвикателствата на глобализиращия се свят. Чрез нея се избягват различията в националните образователни системи. Програмата осигурява стандартизирани изисквания и конвертируемост на дипломите. Тя обхваща горния гимназиален курс и е предназначена за амбициозни и мотивирани ученици. Повече информация: www.ibo.org

Избор на предмети Учениците избират 6 предмета в 6 области – 2 езика, математика, експериментални и хуманитарни науки, изкуства (или предмет по избор). Три от предметите се изучават на високо ниво. Интердисциплинарният курс – “Теория на познанието“ и Програмата “Творчество, активност, социални дейности“ допълват академичната програма. Курсът на обучение завършва с Дипломна работа и полагане на изпити, оценявани от комисия на IBO. Освен IB дипломата, учениците на гимназията могат да получат отделни IB сертификати. Повече информация за предлаганите предмети ще намерите тук.

Учениците на Международна Гимназия Златарски имат следните опции:
– Да изберат в 11 и 12 клас програмата за получаване на Международната диплома (IB Diploma)
– Да изберат програмата за получаване на Международната диплома (IB Diploma) плюс българския учебен план и българска диплома за средно образование и така да получат 2 дипломи
– Да изберат българския учебен план за българска диплома за средно образование и да получат IB сертификати, като изберат отделни предмети и успешно вземат съответните изпити.

Предимствата на IB дипломата Хиляди колежи и университети по целия свят признават  IB дипломата  без приемни изпити, а някои признават и определени кредити. Външното оценяване, което се извършва според публикувани световни стандарти, гарантира качеството на придобитите знания и умения, така търсени от световните университети. Програмата подготвя учениците за активно участие в глобалното общество, възпитава положително отношение към придобиване на знания и развива ученика физически, интелектуално, емоционално и морално. Не на последно място, учениците, притежаващи IB диплома, са конкурентноспособни в чужди университети и среди.

Нашата IB програма предлага следните предмети:
I група: Език А /Language A/ – български език, английски език
II група: Език B/Language B, ab initio/ – английски език, немски език, испански език
III група: Личност и Общество /Individuals and Societies / –  история, икономика, информационни технологии
IV група: Науки /Sciences/ – биология, физика, химия
V група: Математика /Mathematics/ – математика
VI група: Втори чужд език – немски език или испански език

Три предмета се изучават на високо ниво (HL) и три на стандартно (SL) ниво. През двете години (11 и 12 клас) всеки предмет, изучаван на високо ниво, е с хорариум 240 часа, а предметите, изучавани на стандартно ниво – 150 часа.

Трите изисквания на Международната Диплома са:
Разширено есе /Extended essay/ – тема според интереса на ученика (до 4000 думи)
Теория на познанието /Theory of knowledge TOK/ – чрез учебните предмети и междупредметните връзки проучва приложимостта на теоретичните познания в живота
Творчество, активност, обществено полезна дейност /Creativity, Action, Service CAS/ – подтиква учениците да участват в артистични прояви, спорт, работа в услуга на обществото, помагайки им по този начин да се изграждат като инициативни и отговорни граждани.

Оценката от Разширеното есе и тази от Теория на знанието дават максимално 3 точки. Максималният брой точки е 45 (до 7 за всеки предмет плюс допълнителните 3 от Разширеното есе и Теория на знанието). За получаването на Диплома са необходими минимум 24 точки.