Често задавани въпроси

Кога започна обучението по програмата на IB в България?

Гимназия Златарски въведе програмата на Международния Бакалауреат в България през 2003г. След години на взискателна подготовка, планиране, подобряване на учебния план, обучение на учители и одобрителни инспекции на училището, Гимназия Златарски предложи програмата както на български ученици, така и на международни ученици.

Какво е Организацията на Международния Бакалауреат (IBO)?

Организацията на Международния Бакалауреат (IBO) е независима образователна институция с нестопанска цел, базирана в Женева, Швейцария. Основана през 60те години на миналия век, Организацията на Международния Бакалауреат израстна от необходимост да се създаде съвместна учебна програма и акредитация за вход в университетите за деца от международни мобилни семейства. В организацията работят преподаватели от целия свят, които проверяват учебния план, оценяват постиженията на учениците и провеждат обучение на учители и други образователни услуги.  Посетете страницата на IBO за допълнителна информация за организацията и нейните програми.

Колко училища предлагат IB програми?

Възможно ли е да изучавам отделни IB предмети, а не цялата IB Диплома?

Да, можете да вземете отделни IB предмети; обаче, силата на IB Дипломата е в самата диплома. Учениците, които се записват за отделни предмети, ще получат IB сертификат с информация за избраните предмети и получените оценки.

Какво означава придобиване на IB Дипломата?

Учениците,  записали се за пълната IB Диплома, ще изучават шест предмета за две години, 3 на Високо ниво и 3 на Стандартно ниво. Като допълнение, учениците участват в предмета Теория на Познанието, извършват 150 часа извънкласна дейност CAS (Creativity, Action and Service) и пишат разширено есе (научноизследователска работа). За всеки един от предметите, учениците трябва да бъдат вътрешно оценени и да положат външно оценявани изпити. Тези изпити се оценяват от Организацията на Международния Бакалауреат с точни и съвместими стандарти за ученици от целия свят.

С какво се различава IB Дипломата от другите гимназиални програми?

Програмата на IB е изчерпателна и балансирана 2-годишна програма с учебен план и система на оценяване, която изисква учениците да се обучават по всички дисциплини. Със съобразената рамка на обучение, дипломната програма предоставя гъвкавост и приспособеност към интересите и възможностите на учениците. Чрез щателен подбор на предметите учениците могат да си нагаждат избора от предмети според техните интереси.

Ще имам ли много повече домашна работа, ако уча по IB програмата?

IB предметите са често по-предизвикателни от предметите в обикновените гимназии и затова на учениците може да се възлага повече домашна работа. Предизвикателството не е винаги в количеството домашна работа. По-скоро то е в качеството на възложените задачи и степента, до която учениците са въвлечени в тези задачи. Учениците поемат по-голяма отговорност със самостоятелно учене, като развиват ценни умения на организация и разпределяне на времето. IB учениците са активни в спорт, училищни клубове, театър, музика, общинска дейност и други извънкласни дейности. Тези дейности са обединени в Дипломната Програма чрез задължителните извънкласни дейности CAS (Creativity, Action, Service).

Как биват оценявани IB учениците?

Оценяването на постиженията на учениците е чрез редица начини през 2-годишното обучение по програмата. Оценяване на работата на учениците е както от външни екзаминатори, така и от учителите, които им преподават. Цялостната оценка e подложена на внимателнo преразглеждане и модерация, за да се приложи съвместим, международен стандарт на всички ученици по света. Поставянето на оценки следва стандарт на оценяване, създаден едновременно за учебното съдържание и умения. Поради тeзи причини, IB Дипломата е призната като акредитация за прием от колежи и университети по цял свят. Сред северноамериканските колежи и университети IB дипломата е считана за превъзхождащо образование, което подготвя учениците за успешно следване в университетите.

Възможно ли е да се явя на IB изпит без да съм учил по IB Програмата?

Не. Част от финалната оценка идва от работата в клас, така, че е невъзможно да се явите на изпит без да сте вземали участие по предмета в IB програмата.

Приема ли се IB Дипломата при кандидатстване във Великобритания?

Популярността на дипломната програма на IB е голяма в Обединеното Кралство и сред британските международни училища и е напълно съвместима с изискванията за прием на британските университети. Системата за кандидатстване в британските университети, UCAS, признава IB и организацията IB изпраща резултатите на дипломантите директно към университетите. Благодарение на IB дипломата си от Гимназия Златарски, много наши ученици са били приети и са продължили образованието си в университети като Кеймбридж, Оксфорд, Кингс Колидж и други.

Възможно ли е да се трансферирам от друго IB училище и да завърша в Гимназия Златарски?

Да, при условие, че избраните от Вас предмети се предлагат в Гимназия Златарски. По тази причина учениците и техните родители трябва да се свържат предварително с нашия IB координатор за уточняване на изучаваните предмети.