Контакти


Вижте Гимназия Златарски на по-голяма карта

Адрес
Международна гимназия “Проф. д-р В. Златарски”
бул. “Климент Охридски” 49
кв. Дървеница 1756
София
България

Административен офис
тел: (+359 2) 974 3666
факс: (+359 2) 974 3666
Email: info@zlatarskischool.org

Прием на ученици
тел: (+359 2) 876 67 67
Email: admissions@zlatarskischool.org

Финансов отдел
тел: (+359 2) 876 67 67
Email: finance@zlatarskischool.org