Дипломи

ДИПЛОМИ

 

Лиценз от МОН (1995)
Частна гимназия “Проф. д-р Васил Златарски” е открита през 1995 г. със Заповед РД 14-46 от 22.05.1995г., ДВ, бр. 60/1995г., изменена и допълнена със Заповед РД 14-108 от 23.12.1998г., ДВ, бр. 12/1999г.

Лиценз от International Baccalaureate Organisation (2003)
№ 1441 от 11.02.2003г.

Лиценз от Cambridge International Examinations (2010)

Дипломи:

  • диплома за основно образование
  • диплома за средно образование
  • диплома на International Baccalaureate Organisation – IB Diploma
  • диплома на Cambridge International Examinations – A Levels

Срок на обучение 5 години.