Такси

ГОДИШНИ ТАКСИ ОБУЧЕНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА
5 - 7 клас€ 7980: Ученици от български училища
€ 9980: Международни ученици
8 клас€ 8280: Ученици от български училища
€ 10280: Международни ученици
9 - 10 клас€ 8480: Ученици на Международна гимназия Златарски
€ 9480: Ученици от други български училища
€ 10480: Международни ученици
11 - 12 клас€8080; €8680; €9280: Ученици на Международна гимназия Златарски (в зависимост от профила на ученика и избрания вариант за обучение)
€ 10280: Ученици от други български училища
€ 11280: Международни ученици
Допълнителни такси и услуги
Такса регистрация (за всички кандидати)
Училищен транспорт (по желание)
Столово хранене (по желание)
€ 180

€ 2100 (на две вноски)

€ 276 (на четвъртина)
* Годишната такса включва разходите за обучение, всички учебници и учебни помагала, охрана, застраховка, медицинска профилактика, културни програми, допълнителни занимания по спорт и изкуства. Извън приемния график училището не се ангажира с размера на обявената годишна такса.

*Извън приемния график годишната такса се равнява на таксата за международни ученици.
Начини на плащане
1. Банков трансфер:
Основание за плащане:
Такса обучение за (трите имена на ученика).
За училището е важно да има акуратна информация
от къде и от кого е направен преводът.
2. Плащания в брой във финансовия отдел на училището.
Интерстадиз 2005 ООД
„Алианц Банк България” АД Клон Младост:
Плащания в лева
IBAN: BG68BUIN95611000215949
BIC: BUINBGSF
Плащания в евро
IBAN: BG14BUIN95611000215951
BIC: BUINBGSF