Такси

ГОДИШНИ ТАКСИ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА
5 - 7 клас€ 6480: Ученици от български училища
€ 8140: Международни ученици
8 клас€ 6480: Ученици от български училища
€ 8140: Международни ученици
9 - 10 клас€ 6140: Ученици на Международна гимназия Златарски
€ 7140: Ученици от други български училища
€ 8140: Международни ученици
11 - 12 клас€ 6480: Ученици на Международна гимназия Златарски
€ 7480: Ученици от други български училища
€ 9600: Международни ученици
Допълнителни услуги
Училищен транспорт (по желание)
Столово хранене (по желание)
€ 1700 (на две вноски)
€ 230 (на четвъртина)
* Годишната такса включва разходите за обучение, всички учебници и учебни помагала, охрана, застраховка, медицинска профилактика, културни програми, допълнителни занимания по спорт и изкуства. Извън приемния график училището не се ангажира с размера на обявената годишна такса.

Такса регистрация за всички кандидати – € 180.
Начини на плащане
1. Банков трансфер:
Основание за плащане:
Такса обучение за (трите имена на ученика).
За училището е важно да има акуратна информация
от къде и от кого е направен преводът.
2. Плащания в брой във финансовия отдел на училището.
Плащания в леваИнтерстадиз 2005 ООД
„Алианц Банк България” АД Клон Младост:
IBAN: BG68BUIN95611000215949
BIC: BUINBGSF
Плащания в евроИнтерстадиз 2005 ООД
„Алианц Банк България” АД Клон Младост:
IBAN: BG14BUIN95611000215951
BIC: BUINBGSF