Прием

Международно училище Златарски е едно от най-утвърдените училища в България, лицензирано от МОН, International Baccalaureate Organisation (IBO) и Cambridge International Education (CIE), в което се обучават 300 български и международни ученици от 5. до 12. клас. Учениците завършват с две дипломи – българска и международна. Училището е основано през 1995 г. като английска езикова гимназия, а през 2003 г. става първото училище на International Baccalaureate (IB) в България. През 2010 г. Гимназия Златарски става първото българско училище, което получава оторизация да обучава по британските програми IGCSE и A Levels, a през 2017 г. получава и лиценз за Cambridge Secondary programme. През 2018г Международно училище Златарски отвори вратите си и за ученици от 5-7 клас. Училището е единствено по рода си в България, защото интегрира българската образователна система с международната програма на International Baccalaureate и британската система за гимназиално образование – Cambridge Secondary, IGCSE и A Levels.

Международно училище Златарски приема ученици от различни националности. Училището е селективно и приемът на ученици се базира на академичните резултати от приемния изпит, оценките от училище и събеседването. Кандидатстването, приемните изпити и събеседванията с кандидатите могат да се провеждат и онлайн.

Процедурата по кандидатстване за прием в 5-12. клас (ученици на възраст от 11 до 18 години) е ОТВОРЕНА за септември 2024 г.

ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА
5 - 7 класМеждународна програма Cambridge Secondary (интегрирана с националната програма)
Прием на ученици на възраст 11-13 години
8 класМеждународна програма Cambridge Secondary Pre-IGCSE (интегрирана с националната програма)
Прием на ученици на възраст 13-14 години
9 - 10 класМеждународна програма Cambridge IGCSE (интегрирана с националната програма)
Прием на ученици на възраст 14-16 години
11 - 12 класInternational Baccalaureate Diploma програма (интегрирана с националната програма)
Прием на ученици на възраст 16-18 години

Как да изберем училище?
Когато трябва да вземете важното решение кое училище да изберете, опитайте се да отговорите на следните въпроси:

  • Има ли ентусиазъм сред учениците и учителите?
  • Има ли училището високи академични резултати?
  • Учениците внимават ли в час?
  • Разполага ли училището с адекватна учебна база – библиотека, лаборатория, модерни компютри, мултимедия?
  • Предлага ли училището извънкласни дейности, които са интересни и се посещават?
  • Учебната база самостоятелна ли е?
  • Къде са приети завършилите училището?
  • Поддържани ли са учебните сгради, местата за хранене, игрищата?
  • Каква е атмосферата в училището?
  • Колко деца се обучават в училището?
  • Училището споделя ли моите ценности?
  • Колко свобода се дава на учениците във всеки един клас?
  • Училището насърчава ли участието на родители в учебния процес и ясно ли определя каква е ролята на родителя?

За да се включите в процедурата по прием в Международно училище Златарски, попълнете регистрационната форма онлайн.

Регистрация: Международно училище Златарски

  Информация за ученика

 • Родител/Настойник

 

Мерки за сигурност