Училищни факти

Профил на Международно училище Златарски: Факти и Статистика
Основано: 1995
Лиценз от Министерство на образованието, Английска езикова гимназия 1995
Оторизация от Международния Бакалауреат, IB World School 2003
Оторизация от Cambridge Assessment International Education 2010
Акредитация: Гимназия Златарски е лицензирана от Министерството на образованието, България и е първата институция в България, оторизирана от International Baccalaureate Organization (IBO).
Дипломи и сертификати 
Cambridge Secondary, Cambridge IGCSE, IB, Българска диплома
Ученици
Максимален брой ученици 300 ученици
Възраст на учениците 11-18 годишни
Процент ученици от България 90%
Процент ученици от друга националност 10%
Средна големина на класовете 16 ученици
Учениците в Международно училище Златарски идват следните държави – България, Холандия, Унгария, Индия, Израел, Русия, Великобритания, Сърбия, Словения, Турция, САЩ, Грузия, Корея, Сирия, Китай.
Съотношение ученици/учители: 5 : 1
Процент на приети ученици в университети 100%
Процент на ученици, получаващи IB дипломи и сертификати 98%
Рекорд в училищните резултати International Baccalaureate Diploma 44 (от 45) точки
Рекорд в училищните резултати SAT I 2370 (от 2400) точки
Рекорд в училищните резултати SAT II Математика 800 (от 800) точки
Рекорд в училищните резултати SAT II Физика 790 (от 800) точки
Учители, персонал и училищна база
Брой учители 47 учители
Брой административен персонал 20 служители
Учителите в Международна гимназия Златарски са хора с опит и многобройни квалификации. Нашите учители идват от България, Великобритания и САЩ. Училището редовно изпраща учители на допълнителни квалификации: Рига (2002), Гданск (2003), Женева (2004), Братислава (2005), Атина (2006, 2007), Истанбул (2008), Оксфорд (2010), Барселона (2011), Рим (2011), Лондон (2016)
Училищна База:
просторни класни стаи
лаборатория по експериментални науки
библиотека
компютърен кабинет
високоскоростна интернет връзка
административни офиси
бюфет
салон
баскетболно игрище
волейболно игрище
футболно игрище
денонощна охрана и ограничен достъп
Допълнителни услуги за учениците на гимназия Златарски
Български за чужденци
Подготовка за Cambridge изпити
Подготовка за прием в Оксбридж и Медицина
Подготовка за кандидатстване в университети
Екскурзии и лятни училища
Езикови програми в чужбина
Извънкласни дейности: Програмата е отворена за ученици от всички класове и не се заплаща допълнително. Различни спортове, училищни клубове и изкуства се предлагат всеки понеделник и петък. Учениците избират 2 извънкласни занимания в зависимост от интересите си.
Училищен транспорт:
Ученици, използващи училищния транспорт 20-30%
Автобуси (градски транспорт) 69, 70, 88, 123, 280, 294, 413
Маршрутни линии 5, 27, 29