Прием в 5,6,7 клас

Прием в 5, 6 и 7. клас в Международно училище Златарски

Международно училище Златарски приема заявления за 5, 6 и 7. клас за септември 2023. Училището е оторизирано от Cambridge Assessment International Education, за обучение по водещата международна програма за основно образование Cambridge Secondary за ученици на възраст 11-14 години.

Условия
– Успех от първи срок или завършен клас – над 4,50
– Полагане на приемен изпит
– Среща на кандидатите за ученици и техните родители с приемната комисия
– Одобрение на приемната комисия, съгласно приемните критерии (обща успеваемост, резултати от изпитите, събеседване и мотивация)

СРОКОВЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ 2023/2024
Регистрация за приемен изпитРегистрацията е онлайн
Дни на отворените врати26 януари (четвъртък): 16:00
23 февруари (четвъртък): 16:00
23 март (четвъртък): 16:00
Подготовка за приемен изпит (консултации)26 януари (четвъртък) от 14:30
23 февруари (четвъртък) от 14:30
23 март (четвъртък) от 14:30
Прием: II изпитна дата Приемен изпит: 11 март (събота), 9:00-11:00
Обявяване на резултатите: до 17 март, 14:30
Срещи с приемната комисия: по индивидуален график
Записване: 17 – 31 март
Прием: III изпитна датаПриемен изпит: 8 април (събота), 9:00-11:00
Обявяване на резултатите: до 15 април, 14:30
Срещи с приемната комисия: по индивидуален график
Записване: 15 - 30 април
Прием на международни ученициПо индивидуален график
Входно ниво по английски език за приети в 8. клас ученици8 юни (четвъртък), 15:00-16:30

Регистрация за изпит: онлайн
Кандидатите се регистрират в училището с попълване на формуляр за явяване на приемен изпит с подпис на ученика и родителя, като представят копие от бележника на ученика – първа страница и страницата с оценките от първи срок. При регистрацията училището предоставя примерни изпитни материали. Всички кандидати заплащат 180€ – такса регистрация.

Дни на отворените врати:
Дните на отворени врати са предвидени за кандидатите за ученици на Международно училище Златарски и техните родители. Ще бъдат разяснени особеностите на обучението в гимназията, предметите в Cambridge Secondary, IGCSE и IB Diploma Programme, извънкласните програми, подготовката за прием в световни университети, изискванията на училището към учениците и графикът на приемната процедура. Ученици и родители ще присъстват на кратки открити уроци, ще се запознаят с резултатите на наши ученици, ще имат възможност да поговорят с настоящи ученици и преподаватели по различни предмети.

Подготовка за приемен изпит: 
Училището провежда подготовка за приемния изпит във формата на консултации. Консултациите са отворени за регистрираните кандидати. Участието в подготовката за приемния изпит става след предварително записване и е препоръчително за всички ученици.

Приемен изпит:
Приемният изпит е съобразен с материала, изучаван в училище, и е с продължителност 2 астрономически часа. Изпитът съдържа следните компоненти:

– Български език – преразказ на непознат текст (40 мин.)
– Математика (40 мин.)
– Английски език (40 мин.)

Обявяване на резултатите:  
Статусът на кандидатите: одобрен, условно одобрен*, неодобрен се формира въз основа на: резултатите от приемния изпит; общия успех от предходен клас и одобрението на приемната комисия.
Срещи с приемната комисия: 
Училището провежда индивидуални срещи с кандидатите за ученици и техните родители. Целта е да се установят нагласите и интересите на кандидатите. Кандидатът за ученик на Международно училище Златарски приема и споделя ценностите, изразени в Мисията на училището; стреми се към постигане на високи академични резултати; проявява желание за активно участие в живота на училищната общност и се стреми да допринесе за нейното развитие като международно училище. Графикът на срещите предварително се съгласува с администрацията на училището.

Записване: 
Записването се извършва в съответните срокове в училището с:
– документ за завършен клас (бележник или удостоверение за завършен клас)
– 4 бр. снимки (формат за документи)
– медицински картон
– платена първа вноска и сключен договор за обучение след запознаване с правилника на училището

От 1 септември училището организира за нуждаещите се ученици подготвителен курс по английски език.

­

За да се включите в процедурата по прием в Международно училище Златарски, попълнете регистрационната форма онлайн. При освобождаване на място в училището, ще бъдете уведомени.

Регистрация: Международно училище Златарски

    Информация за ученика

  • Родител/Настойник

 

Мерки за сигурност