2011/2012Новини

Благотворителни инициативи в Гимназия Златарски

На 04.11. и 21.12.2011г. в Гимназия Златарски се проведоха традиционните благотворителни базари на домашно приготвени сладки изделия. Събитията бяха организирани от наши ученици, които са членове на Интеракт клуб към Гимназия Златарски. Докато част от учениците се включиха в приготвянето на изкушенията, другите ги купуваха.

С огромно удовлетворение искаме да споделим, че общата събрана сума от двата базара се равнява на 1075 лв. Част от средствата от първия базар бяха дарени на кампанията „Купи и дари” за закупуване на нужни продукти за деца лишени от родителски грижи от домовете с.Нови Хан, с.Дрен и с.Гурково. Останалите средства ще бъдат включени в бъдещите проекти на Интеракт клуба към Гимназия Златарски.