Какво казват теУченици 2009

ВЛАДИСЛАВА АФЕНЛИЕВА ’09

ВЛАДИСЛАВА АФЕНЛИЕВА

IB Diploma 38 точки

Приета в University College of London – UK

Economics and Business management with East European Studies

‘Чувствам се подготвена да продължа образованието си в University College of London по специалност икономика и бизнес мениджмънт, тъй като съм изучавала икономика в Дипломната програма. Предимството на IB програмата е не само в това, че те подготвя за бъдещо университетско образование, учи те да бъдеш отговорен, да организираш времето си, но и те ориентира каво искаш да учиш.’