2011/2012Новини

Гимназия Златарски: училищен обмен

Предстои втора среща по проекта “Integration and equality in the field of education by means of Physical education” (Програма Коменски) След като първата среща на партньорите от България, Кипър, Португалия, Норвегия, Латвия и Испания (координатори) по проекта “Integration and equality in the field of education by means of Physical education” премина успешно в Севиля, Испания през месец октомври 2011, сега предстои среща в Рига, Латвия. Гимназия Златарски ще бъде представена от Борислава Анастасова (преподавател по английски език), Татяна Вълчева (преподавател по физическо възпитание) и учениците Николай Петров и Божидар Димитров (10 клас), както и Борислав Панов (11IB клас) и Лъчезар Павлов (11а клас). Учениците бяха номинирани от ръководството заради активното им участие и постиженията им в спортните отбори на училището.

На срещата в Рига всеки екип ще представи видео на тема „Моето училище, моята столица и спортът”, както и резултатите от въпросник свързан с нагласите на юношите към спорта, силните и слабите страни на физическото образование в училище. Номинираните ученици ще имат възможността да участват активно в часовете по спорт в училището-партньор в Рига, като ще представят 5 традиционни игри от България.