2008/2009Новини

График за връщане на учебници:

График за връщане на учебници:
На посочените дати под ръководството на класните ръководители учениците предават учебницитe и заетите от тях книги в библиотеката на училището. Изгубените и повредени учебници се заплащат по пазарни цени. Учениците ще получат бележниците си в края на учебната година само ако са върнали на училищната библиотека дължимите учебници и книги.