2008/2009Новини

Държавни зрелостни изпити – 17 и 19 май 2009

Държавни зрелостни изпити – 17 и 19 май 2009

Скъпи зрелостници! Зрелостният изпит по български език и литература ще се проведе в Гимназия Златарски на 17 май 2009 (неделя) от 8.00 часа. Всички зрелостници следва да се явят в училището в 7.00 ч.

Вторият зрелостен изпит ще се проведе на 19 май 2009, а третият – на 26 май 2009. И двата изпита се провеждат в различни училища в София, затова зрелостниците следва да проверят в кое училище са разпределени и къде се намира съответното училище. Списъците с разпределението за втория задължителен зрелостен изпит по английски език са оповестени на информационни табла в сграда Д1 на Гимназия Златарски. Всеки зрелостник ще получи служебна бележка за допускане до матура, в която ще бъде посочено училището и залата, в която ще се проведе вторият зрелостен изпит.

Зрелостниците влизат в изпитните зали с документ за самоличност – лична карта, паспорт или свидетелство за управление на МПС, и със служебната бележка за допускане до ДЗИ.

Желаем успех на всички и вярваме, че ще се представите достойно!