2009/2010Новини

Държавни Зрелостни Изпити 2010:

Държавни Зрелостни Изпити 2010: През учебната 2009-2010 година Гимназия Златарски организира следната подготовка:

 • Разпечатване на изпитните програми и примерните изпитни материали и подготвяне на папка в училищната библиотека. Материалите са достъпни и онлайн на сайта на Министерство на образованието.
 • Провеждане на входни тестове по БЕЛ и английски език с примерните тестове – октомври – ноември 2009 г.
 • Запознаване на учениците с  материали в часовете по предмети – ноември 2009г.
 • Подготовка: училището организира допълнителна подготовка:
  • 11 клас – в редовната учебна програма по БЕЛ и английски език;
  • 12 клас – в редовната учебна програма по БЕЛ и английски език.
 • Учениците, завършили успешно 12 клас, могат да положат изпити за промяна на годишната оценка по три предмета за различни години от 9 до 12 клас или по един предмет за три различни години. За целта се подава заявление до Директора до 5 май 2010, а изпитите се насрочват в периода 7-10 май 2010.
 • График на зрелостната процедура:
  • 15 – 26.03.2010 – подаване на заявления за допускане до ДЗИ и получаване на служебна бележка за подаденото заявление – при кл.ръководители.
  • до 13.05.2010 – издаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ, в която са отразени датите на зрелостните изпити, училището, в което ще се полагат, и началният час – кл.ръководители.
  • 14 май 2010, 8.00 ч. – ДЗИ по български език и литература – в училище съгласно разпределението на Националната комисия
  • 17 май 2010, 8.00 ч. – втори задължителен ДЗИ (английски език) – в училище съгласно разпределението на Националната комисия
  • обявяване на резултатите – 17.05 – 04.06.2010 в училището.

Всяка актуална информация се публикува на сайта на училището и на сайта на Министерство на образованието www.zamaturite.bg.