“Екология – Към единен европейски език”

Гимназия Златарски и Liceo Europeo, в сътрудничество със Софийски Университет “Св. Климент Охридски”, Етнографския институт и музей при БАН и Националната агенция Сократ, реализираха проект: – “Екология – Към единен европейски език”