2011/2012Новини

Електронен дневник

Уважаеми родители,
Електронният дневник на Международна гимназия Златарски е средство, чрез което вие получавате информация за оценяването на вашите деца. Чрез електронния дневник вие получавате информация за:
– текущите и срочните оценки по предмети
– извинените и неизвинените отсъствия
– наложените забележки и наказания

За да проверите профила на вашето дете, е необходимо да въведете ЕГН. Посетете сектор Родители, сектор Е-Дневник.