2007/2008АкадемичниНовини

Заключителен изпит изпит по английски език в 8 клас

Заключителен изпит изпит по английски език в 8 клас В края на VІІІ клас в гимназиите с интензивно изучаване на английски език се провежда изпит с външно оценяване. Основната цел на изпита е да се установи какво е постигнатото ниво на знания и умения за разбиране и изразяване в писмена и устна форма на чуждия език.

Изпитът ще се проведе при следния график:

А. Писмен компонент – 18.06.2008 г., 9.00 – 12.00 ч.

Б. Устен изпит

23 ЮНИ  (ПОНЕДЕЛНИК)

8.00 ч. –  8 Б клас (№№1-11 вкл.)

10.00 ч. – 8 А клас

За останалите ученици от 8 клас денят е неучебен.

24 ЮНИ  (ВТОРНИК)

8.00 ч. –  8 Б клас  (№№12-22вкл.)

10.00 ч. – 8 В клас

За останалите ученици от 8 клас денят е неучебен.