2010/2011АкадемичниНовини

Заключителен изпит по английски език в 8 клас: 20-22 юни 2011

В края на 8 клас в гимназиите с интензивно изучаване на английски език се провежда изпит с външно оценяване. Основната цел на изпита е да се установи какво е постигнатото ниво на знания и умения за разбиране и изразяване в писмена и устна форма на чуждия език.

Изпитът ще се проведе при следния график:

А. Писмен изпит – 20 юни 2011 г., 10.00 – 14.00ч.

Б. Pre-IGCSE oral presentation – 21 и 22 юни 2011 г., 8.00 – 14.00 ч.