2008/2009Новини

Заключителен изпит по английски език в 8 клас

Заключителен изпит по английски език в 8 клас
В края на VІІІ клас в гимназиите с интензивно изучаване на английски език се провежда изпит с външно оценяване. Основната цел на изпита е да се установи какво е постигнатото ниво на знания и умения за разбиране и изразяване в писмена и устна форма на чуждия език.
Изпитът ще се проведе при следния график:
А. Устен изпит – 15 и 16 юни 2009 г.
Б. Писмен компонент – 23.06.2009 г., 8.00 – 11.00 ч.