2009/2010Новини

Записване за следващата учебна година

Записване за следващата учебна година
Записването за следващата учебна година се извършва при следната процедура:
1) Положително становище на приемната комисия за резултатите от учебната дейност, отсъствията и дисциплината на учениците през текущата учебна година.
2) Платена първа вноска за обучение.
3) Сключване на договор.
Записването ще се извърши по долупосочения график от 8:00 до 17:00 ч. в счетоводството на гимназията.

срок за бъдещ  клас
16 – 18 юни 2010 9 клас
22 – 24 юни 2010 10 клас
24 – 29 юни 2010 11 клас
30 юни – 2 юли 2010 12 клас