2007/2008Новини

Зрелостни изпити 2008 Обяснени!

Зрелостни изпити 2008 Обяснени! От учебната 2007/2008г средно образование се придобива след успешно завършен ХІІ клас и успешно положени  държавни зрелостни изпити по учебни предмети или цикъл от учебни предмети, изучавани в гимназиалния етап