2007/2008Новини

изпит за установяване входното ниво по английски език

На 18.06.2008 г. от 14 часа ще се проведе изпит за установяване входното ниво по английски език на новоприетите осмокласници в Гимназия Златарски. Изпитът е с продължителност 3 часа. Резултатите имат диагностичен характер и се ползват от училището за разпределянето на учениците по паралелки.

Кандидатите следва да се явят в гимназията в 13.30 и да представят следните документи, необходими за приемната процедура: 1) Удостоверение за завършен 7 клас – оригинал и копие; 2) 4 бр. снимки (ако не са представени до момента); 3) медицински картон