Какво казват теУченици 2007

ЛЮБОМИРА ДЕРЕЛИЕВА ’07

ЛЮБОМИРА ДЕРЕЛИЕВА ’07
IB Diploma 39 точки
Приета в University of Glasgow, UK, специалност “Социология, антропология и психология”

“Чувствам се много по-подготвена и по-силна от преди. Първо, наясно съм със западните образователни стандарти. Второ, научих се да мисля аналитично.

Преди да бъда приета в Гимназия Златарски, знаех само, че ритъмът е много напрегнат и има много изпити. И наистина – темпото е много по-бързо, обемът на материала също е много по-голям. Научих се да организирам времето си и да работя под напрежение”.