Какво казват теУченици 2009

МАРИЯ ВАСИЛЕВА ’09

МАРИЯ ВАСИЛЕВА

IB Diploma 40 точки

Приета в California Institute of Technology – USA

Инженерство; Бизнес и мениджмънт

‘IB програмата ме научи да бъда по-организирана, да работя в екип, да придобивам не само знания, но и умения за общуване наравно с връстници от цял свят, тя ме изгради като личност. Учителите в Гимназия Златарски не просто ни предаваха знания, а ни показваха истински важните неща. Заедно се научихме да бъдем приятели, да си помагаме взаимно, да имаме собствено мнение, да следваме поставената цел, да бъдем уникални и различни.  Благодарение на обучението ми по IB програмата имах изключителния шанс да получа две предложения от най-престижните световни университети – Cambridge University и California Institute of Technology.’