Медицински кабинет

В сграда Д1 на Гимназия Златарски се намира оборудван медицински кабинет, в който се осъществяват медицинско обслужване и оказване на неотложна помощ на учениците в рамките на всеки работен ден. Медицинският кабинет провежда профилактика и рехабилитация на здравето на учениците; дейности за предотвратяване и ограничаване разпространението на заразни заболявания; подготовка и провеждане на програми за здравно образование и правилно хранене; превенция срещу използването на наркотични вещества, тютюн и алкохол; изграждане на сексуална култура.