2007/2008Новини

Начало на учебната 2008-2009 година

Начало на учебната 2008-2009 година
Учебната година за учениците от 11IB клас ще започне на 8 септември 2008 г. от 9.30 часа с IB Retreat. На 8 и 9 септември всички IB учители ще представят накратко преподаваните от тях учебни дисциплини, ще обясняват разликата в нивата (SL, HL), ще разясняват изискванията си и критериите при оценяване. Учениците ще получат в резюме учебното съдържание, предвидено за изучаване, по всеки един IB предмет и календар, съдържащ сроковете за предаване на писмени работи и проекти.

За всички останали ученици новата учебна година ще започне на 15 септември 2008.