2010/2011Новини

Начало на учебната 2010-2011 година

Начало на учебната 2010-2011 година
Учебната година за учениците от 11IB клас ще започне на 7 септември 2010 г. от 9.30 часа с IB Retreat. На 7 и 8 септември всички IB учители ще представят накратко преподаваните от тях учебни дисциплини, ще обясняват разликата в нивата (SL, HL), ще разясняват изискванията си и критериите при оценяване. Учениците ще получат в резюме учебното съдържание, предвидено за изучаване по всеки един IB предмет, и календар, съдържащ сроковете за предаване на писмени работи и проекти. За всички останали ученици новата учебна година ще започне на 15 септември.