На вниманието на IB учениците от 11 клас!

На вниманието на IB учениците от 11 клас!
Учебната година за учениците от 11IB клас ще започне на 10.09. от 9.30 часа с IB Retreat. IB Retreat за приетите в 11 IB клас ученици ще се проведе на 10 и 11 септември 2007 г. от 9:30 часа. През тези 2 дни всички IB учители представят накратко преподаваните от тях учебни дисциплини, обясняват разликата в нивата (SL, HL), разясняват изискванията си и критериите при оценяване. На IB Retreat-a учениците получават в резюме учебното съдържание, предвидено за изучаване, по всеки един IB предмет и календар, съдържащ сроковете за предаване на писмени работи и проекти.