2007/2008Новини

На вниманието на IB учениците от 11 клас!

На вниманието на IB учениците от 11 клас!
Учебната година за учениците от 11IB клас ще започне на 10.09. от 9.30 часа с IB Retreat. IB Retreat за приетите в 11 IB клас ученици ще се проведе на 10 и 11 септември 2007 г. от 9:30 часа. През тези 2 дни всички IB учители представят накратко преподаваните от тях учебни дисциплини, обясняват разликата в нивата (SL, HL), разясняват изискванията си и критериите при оценяване. На IB Retreat-a учениците получават в резюме учебното съдържание, предвидено за изучаване, по всеки един IB предмет и календар, съдържащ сроковете за предаване на писмени работи и проекти.