Какво казват теУченици 2006

НЕВЕНА ЗОРОВА ’06

Student Perspective: НЕВЕНА ЗОРОВА ’06

IB Diploma 36 точки
Приета в университет Royal Holloway /Лондон, Англия/
Специалност „Мениджмънт и маркетинг”
СУ “Св. Кл. Охридски”, специалност “Арабистика”

““IB програмата ми даде възможност да бъда приета във всички университети в Англия, където кандидатствах. Мисля, че важното в тази програма, освен вътрешната необходимост да учиш и да знаеш, са също и учителите, които винаги ни подкрепяха. Човек трябва да е много сериозен и да има най-вече желанието и амбицията да се обучава – това са писмени и устни изпити, сборни оценки. Докато учиш по IB програмата разбираш, кое ти се удава и кое не, в какво си най-добър. Разбрах какво е наистина да учиш нещо, което е важно за бъдещето ти. Осъзнах какво е да поемаш рискове, а също и да поемаш отговорностите за всичко, с което се занимаваш.”