Откриване на Нов Медиен Център в Гимназия Златарски

На 16.10.2008 Гимназия Златарски откри новия медиен център: обновената библиотека, 14 нови работни компютърни места, електронна дъска, мултимедийни прожектори.