Отлични резултати на ДЗИ 2009

Отлични резултати на ДЗИ 2009
През месец май 2009 г. 55 ученици от 12 клас на Гимназия Златарски положиха държавни зрелостни изпити по български език и литература и по английски език. И тази година дипломантите постигнаха отлични резултати.