2007/2008АкадемичниБлаготворителниНовини

Празник на природните науки

Празник на природните науки На 25 и 26 юни 2008 под ръководството на г-жа Илияна Серафимова – преподавател по физика, и г-жа Любов Домбева – преподавател по биология, ще се проведе празник на природните науки. Програмата съдържа експериментални, логически и общопознавателни дейности от областта на природните науки, които демонстрират уменията на учениците както от десети клас, така и от 11IB клас (Group 4 Project), за презентиране, работа в екип и подбор на актуални теми.